Na stiahnutie

Národný koordinátor ceny odporúča konzultovať spracovanie prihlášky osobne, alebo:
email: cenazakrajinu@sazp.sk
Tel.: 048/ 43 74 174

 

pdfŠtatút ceny (2022)

docPrihláška (2022)

 

Plagát Ceny za krajinu z roku 2016Plagát Ceny za krajinu z roku 2010Plagát Ceny za krajinu z roku 2012Plagát Ceny za krajinu z roku 2014

Plagát Ceny za krajinu z roku 2016 Plagát Ceny za krajinu z roku 2018 Plagát Ceny za krajinu z roku 2020 Brožúra Ceny za krajinu z roku 2010Brožúra Ceny za krajinu z roku 2014Brožúra Ceny za krajinu z roku 2016Brožúra Ceny za krajinu z roku 2018 Brožúra Ceny za krajinu z roku 2020 Brožúra Ceny za krajinu z roku 2022

Odkaz na web stránku Európsky dohovor o krajine

Odkaz na web stránku Concil of Europe

Odkaz na web stránku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Odkaz na web stránku Slovenskej agentúry životného prostredia

SAŽP 2010 - 2022 | Vyhlásenie o prístnupnosti