Aktuálny ročník

7. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2022

Fotografia z vyhlásenia 7. ročníka

Dňa 29. marca 2022 bol vyhlásený siedmy ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu (ďalej len cena). Záštitu nad udeľovaním ceny prebral minister Ján Budaj. Oprávnenými kandidátmi ceny sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne partnerstvá), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie.

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2022 bolo celkovo prihlásených 9 realizovaných projektov. Kritériá posudzujúce oprávnenosť predloženia projektov v rámci administratívnej kontroly národným koordinátorom ceny splnilo všetkých 9 kandidátov.

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu sú v roku 2022 nominované nasledovné projekty:

Obec Bojná
Projekt: Ku koreňom

Obec Buzica
Projekt: Mlyn Buzica
(obec stiahla svoju kandidatúru dňa 19. 8. 2022)

Obec Gajary
Projekt: Za krajšie a zelenšie Gajary

Občianske združenie KATARÍNKA
Projekt Katarínka – záchrana ruín Kláštora a Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej

Občianske združenie Korytnická železnica Ružomberok
Projekt: Korýtko vlakom, bicyklom

Občianske združenie Naše Zálesíčko
Projekt: Korzo Zálesie – revitalizácia nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity

Obec Nitrianska Blatnica
Projekt: Komplexné reštaurovanie Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici a revitalizácia jej okolia

Občianske združenie Spolok vodný mlyn Kolárovo
Projekt: Návrat lodného mlyna

Obec Vinosady
Projekt: Tam, kde víno tečie potokom, ľudia v pote pracujú

Nominované projekty boli prezentované a obhajované 23. - 24. augusta 2022 pred odbornou komisiou, ktorá bola zložená z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej správy a zástupcov neziskového sektora. Odborná komisia zhodnotila komplexnosť a celkový prínos projektu v starostlivosti o krajinu, mieru naplnenia kritérií pre posudzovanie ceny, príkladnosť, udržateľnosť projektu, kvalitu predložených podkladov, prihlášky, ako aj samotnej prezentácie a národnú reprezentatívnosť na európskej úrovni. 

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2022 obci Bojná za projekt Ku koreňom. Odborná komisia ocenila laureáta Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2022 „za dlhodobý a systematický prístup k ochrane kultúrneho dedičstva raného stredoveku, jeho popularizáciu a sprístupňovanie prostredníctvom zážitkových foriem poznávania histórie“. Laureát ceny získava nomináciu SR na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2022/2023 ako jediný zástupca Slovenska v zmysle článku 11 Dohovoru o krajine Rady Európy. 

Odborná komisia ceny sa rozhodla udeliť aj dve osobitné uznania

Udelené boli nasledovné poďakovania:

Harmonogram Ceny SR za krajinu 2022

Vyhlásenie ceny 29. 3. 2022
Ukončenie akceptácie návrhov na cenu (ukončenie prijímania prihlášok) do 30. 6. 2022
Spracovanie návrhov (prihlášok) národným koordinátorom ceny do 17. 7. 2022
Zverejnenie nominácií na cenu v termíne 18. 7. 2022 – 22. 7. 2022
Zasadnutie odbornej komisie v termíne 1. 8. 2022 – 31. 8. 2022
Slávnostné odovzdanie ceny október 2022
Nominácia na Cenu Rady Európy za krajinu január 2023

 

Odkaz na web stránku Európsky dohovor o krajine

Odkaz na web stránku Concil of Europe

Odkaz na web stránku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Odkaz na web stránku Slovenskej agentúry životného prostredia

SAŽP 2010 - 2022 | Vyhlásenie o prístnupnosti