História / Laureáti

6. ročník - 2020

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2020 bolo celkovo prihlásených 8 realizovaných projektov. Kritériá posudzujúce oprávnenosť predloženia projektov v rámci administratívnej kontroly národným koordinátorom ceny splnilo 7 kandidátov.

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu sú v roku 2020 nominované nasledovné projekty:

Občianske združenie Ekoenergia
Projekt: Bioklimatický Park Drienová

Mesto Holíč
Projekt: Návrat k barokovej krajine Holíč - Kopčany

Občianske združenie K prameňom Bebravy
Projekt: K prameňom Bebravy

Občianske združenie kRAJ
Projekt: Včelí kRaj

Občianske združenie Levický okrášľovací spolok
Projekt: Levický okrášľovací spolok

Národný Trust, nezisková organizácia
Projekt: Víkend otvorených parkov a záhrad

Združenie na záchranu Lietavského hradu
Projekt: Združenie na záchranu Lietavského hradu

Nominované projekty boli prezentované a obhajované 20. - 21. augusta 2020 pred odbornou komisiou, ktorá bola zložená z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového sektora. Odborná komisia zhodnotila komplexnosť a celkový prínos projektu v starostlivosti o krajinu, mieru naplnenia kritérií pre posudzovanie ceny, príkladnosť, udržateľnosť projektu, kvalitu predložených podkladov, prihlášky, ako aj samotnej prezentácie a národnú reprezentatívnosť na európskej úrovni.

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2020 občianskemu združeniu kRAJ za projekt „Včelí kRAJ“.
Odborná komisia ocenila laureáta Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2020 „za zachovávanie a propagáciu včelárstva, podporu biodiverzity krajiny a rozvoj sociálnej ekonomiky s výnimočným humánnym aspektom“.
Laureát ceny získava nomináciu SR na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2020/2021, ako jediný zástupca SR v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine.

Odborná komisia ceny sa rozhodla udeliť aj dve osobitné uznania:

Udelené boli nasledovné poďakovania:


5. ročník - 2018

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu boli v roku 2018 nominované nasledovné projekty:

Obec Bodzianske Lúky
Projekt: Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry v katastri Bodzianske Lúky

Obec Dohňany
Projekt: Dohňany - Vaša obec pre Váš život

Občianske združenie Dubova Colonorum
Projekt: Tábor Dubova Colonorum

Občianske združenie OZ EKO ĽUDIA
Projekt: Mandala šťastia a mieru na námestí Cyrila a Metoda, Krásna nad Hornádom

Mesto Holíč
Projekt: Sprievodca bylinkovou záhradou

Obec Iža               
Projekt: Po stopách Rimanov na Dunaji

Občianske združenie KALVÁRSKY FOND
Projekt: Barokový krajinný areál s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnici

Občianske združenie KATARÍNKA
Projekt Katarínka – dobrovoľnícka záchrana ruín Kláštora a Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej

Občianske združenie kRAJ
Projekt: Včelí kRAJ

Mesto Považská Bystrica
Projekt: Kalvária – Obnova národnej kultúrnej pamiatky, Považská Bystrica

Občianske združenie Pre Prírodu priaznivci&verejnosť&profesionáli
Projekt: Desať pre Prírodu

Obec Vavrišovo
Projekt: Oživenie historických udalostí a tradícií s regionálnym významom v obci Vavrišovo

Nominované projekty boli prezentované a obhajované v auguste 2018 pred odbornou komisiou, ktorá je zložená z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového sektora. Odborná komisia zhodnotila komplexnosť a celkový prínos projektu v starostlivosti o krajinu, mieru naplnenia kritérií pre posudzovanie ceny, príkladnosť, udržateľnosť projektu, kvalitu predložených podkladov, prihlášky, ako aj samotnej prezentácie a národnú reprezentatívnosť na európskej úrovni.

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo 16.10.2018 v Banskej Bystrici Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2018 občianskemu združeniu KALVÁRSKY FOND za projekt „Barokový krajinný areál s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnici“. Odborná komisia udelila cenu za záchranu ohrozeného unikátneho krajinného komplexu dobrovoľníckou prácou s uplatnením špecifických manažérskych postupov.

Laureát ceny získava nomináciu SR na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2018/2019, ako jediný zástupca SR v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine.

Odborná komisia ceny sa rozhodla udeliť aj tri osobitné uznania:

V rámci Ceny SR za krajinu 2018 boli udelené nasledovné poďakovania:


4. ročník – 2016

Na CENU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU boli v roku 2016 nominované nasledovné projekty:

Ďarmoty, občianske združenie
Vráťme život do vinohradov – Golianovo

Horný Tisovník, obec
Záchrana a prezentácia novohradských ľudových náhrobníkov evanjelikov a. v. v Hornom a Dolnom Tisovníku

Hriňová, mesto
Hriňovské lazy – krajina hodnôt

Karpatské drevené cerkvi, nezisková organizácia
Cyklistický chodník ikon Nová Sedlica – Inovce
(navrhovateľ nominácie: obec Šmigovec)

Malachovská dolina, občianske združenie
Malachovské oddychové miesta a náučné chodníky

Muránska planina, neinvestičný fond
Pre prírodu Muránskej planiny

Národopisné múzeum Sebechleby, občianske združenie
Národopisné múzeum Sebechleby

Pro Eberhard, občianske združenie
Zelená oáza pri Malom Dunaji s rozhľadňou Hniezdo

Spišská Belá, mesto
Obnova rašelinísk v katastri mesta Spišská Belá

Zachráňme hrady, záujmové združenie právnických osôb
Zachráňme hrady – projekt obnovy slovenských hradov

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo 9. novembra 2016 v Liptovskej Tepličke Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2016. Cenu získalo Mesto Hriňová za projekt Hriňovské lazy – krajina hodnôt.

Viac o projekte: https://www.youtube.com/watch?v=g9vab3chdV8

Odborná komisia Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016 sa rozhodla udeliť osobitné uznania nasledujúcim projektom:

Pre prírodu Muránskej planiny nominovaný neinvestičným fondom Muránska planina za výnimočný a jedinečný prístup k revitalizácii vodného toku Muránky a príkladný manažment okolitej krajiny.

Zelená oáza pri Malom Dunaji s rozhľadňou Hniezdo nominovaný občianskym združením Pro Eberhard  za výnimočný rozvoj komunitných a medzigeneračných vzťahov a vytvorenie rekreačno-oddychovej zóny pre zmysluplné trávenie voľného času miestnych obyvateľov.

Zachráňme hrady – projekt obnovy slovenských hradov nominovaný záujmovým združením právnických osôb Zachráňme hrady za koordinovaný prístup k záchrane stredovekých hradov ako významnej historickej pamäti slovenskej krajiny.

Národný laureát Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016 získal nomináciu Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2017, ako jediný zástupca Slovenskej republiky v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine.

Plagát Ceny Slovenskej republiky za krajinu z roku 2016

3. ročník – 2014

Na CENU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU boli v roku 2014 nominované nasledovné projekty:

Obec Dravce
Revitalizácia krajiny a protipovodňové opatrenia

Obec Horný Tisovník
Obnova historickej pamäte miesta

Obec Liptovská Teplička
Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr

Priatelia trstenskej prírody, o. z.
Revitalizácia meandra Starého Hornádu

ProPolis, n. o.
Kolookruh Sĺňava – rekreačno-náučný okruh

Triptych, o. z.
Hidepark Nitra – revitalizácia priestoru pre kultúrne aktivity

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo 28. októbra 2014 v Banskej Bystrici Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2014. Cenu získala Obec Liptovská Teplička za projekt Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr.

Viac o projekte: https://youtu.be/cu2tCTgfo44

Odborná komisia Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2014 sa rozhodla udeliť osobitné uznania nasledujúcim projektom:

Obnova historickej pamäte miesta nominovaný obcou Horný Tisovník za znovu objavenie historickej pamäte, identity a symbolov miesta v krajine prostredníctvom čítania odkazu minulosti.

Revitalizácia meandra Starého Hornádu nominovaný občianskym združením Priatelia trstenskej prírody za pochopenie hodnoty krajiny, environmentálne prebudenie komunity a revitalizáciu krajiny prostredníctvom dobrovoľných aktivít.

Národný laureát Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2014 získal nomináciu Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2015, ako jediný zástupca Slovenskej republiky v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine. Viac o úspechoch laureáta ceny 2015 v časti Cena Rady Európy za krajinu.

Plagát Ceny Slovenskej republiky za krajinu z roku 2014


2. ročník – 2012

Na CENU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU boli v roku 2012 nominované nasledovné projekty:

Čiernohronská železnica n. o.
Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu

Občianske združenie TATRY
Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne (2000 – 2012)

Obec Čierny Balog
Lesnícky skanzen
(nominovaný navrhovateľom Lesy SR, š. p. Banská Bystrica, kandidát stiahol svoju kandidatúru v septembri 2012)

Mesto Pezinok
Vinohradnícky náučný chodník

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo 13. novembra 2012 v Bratislave Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2012. Cenu získala Čiernohronská železnica n. o. za projekt Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu.

Viac o projekte: https://www.youtube.com/watch?v=OWotYFBnqWM

Národný laureát Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2012 získal nomináciu Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2013, ako jediný zástupca Slovenskej republiky v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine.  

Plagát Ceny Slovenskej republiky za krajinu z roku 2012


1. ročník – 2010 

Na CENU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU boli v roku 2010 nominované nasledovné projekty:

Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Veľkolélsky ostrov - návrat k tradičnému hospodáreniu v Dunajských luhoch

Nadácia Ekopolis
Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov Nadácie Ekopolis

Obec Suchá nad Parnou
Projekt CBC PHARE – Spoločný fond malých projektov SR-AT 2002/000-642.03-0013 „Učíme sa navzájom“ a Trilaterálny projekt  „Realizácia ekologickej siete a integrovaný manažment využitia prírodných zdrojov“

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo 24. novembra 2010 v Banskej Bystrici Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2010. Cenu získala Nadácia Ekopolis za Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov nadácie

Cena bola udeľovaná po prvý raz, v zmysle článku 11 Európskeho dohovoru o krajine.

Viac o projekte: http://www.youtube.com/watch?v=XZb8mDH4nYc

Odborná komisia Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2010 sa rozhodla udeliť osobitné uznania nasledujúcim projektom:

Veľkolélsky ostrov - návrat k tradičnému hospodáreniu v Dunajských luhoch v oblasti manažmentu krajiny v území so špecifickým režimom nominovaný Bratislavským regionálnym ochranárskym združením za vysokú vzorovú hodnotu projektu.

Realizácia ekologickej siete a integrovaný manažment využitia prírodných zdrojov a projektu Učíme sa navzájom  v obci Suchá nad Parnou (okres Trnava) nominovaný Ústavom krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied za komplexný prístup k lokálnemu manažmentu krajiny, za zapojenie verejnosti do riešenia projektu, systematické zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti a tiež za príkladné zabezpečenie udržateľnosti projektu.

Následne národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu (SAŽP) nominoval prostredníctvom stálej misie SR pri Rade Európy v Štrasburgu projekt laureáta ceny na Cenu Rady Európy za krajinu 2011. Viac o úspechoch laureáta ceny 2010 v časti Cena Rady Európy za krajinu.

Plágát Ceny Slovenskej republiky za krajinu z roku 2010

Odkaz na web stránku Európsky dohovor o krajine

Odkaz na web stránku Concil of Europe

Odkaz na web stránku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Odkaz na web stránku Slovenskej agentúry životného prostredia

SAŽP 2010 - 2022 | Vyhlásenie o prístnupnosti